Semakin Tinggi Angka Tarikan Senar Raket Apakah Semakin Baik?